Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Widełka, oznaczonych jako działka ewidencyjna numer 2135/12 z działką sąsiednią numer 2146/9” ZP.271.2.17.2024 2024-05-22 13:44 2024-05-31 10:00
2. Usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 623/10 położonej w Kolbuszowej ZP.271.2.16.2024 2024-05-22 10:14 2024-05-31 10:00
3. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych grysami i emulsją przy użyciu remontera oraz masą bitumiczną na gorąco” ZP.271.2.15.2024 2024-04-30 14:29 2024-05-08 10:00
4. Wykonanie pasa zjazdowego z parkingu przy Szkole Podstawowej w Kupnie ZP.271.2.14.2024 2024-04-16 11:36 2024-04-24 10:00
5. Przedłużenie oraz rozszerzenie licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ZP.271.2.13.2024 2024-03-18 12:16 2024-03-26 10:00
6. Przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych 131 szt. kotłów gazowych marki Viessmann w ramach wykonania zastępczego ZP.271.2.12.2024 2024-03-13 14:30 2024-03-21 10:00
7. „Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Janka Bytnara w Kolbuszowej” cz. II. ZP.271.2.11.2024 2024-03-12 15:00 2024-03-21 10:00
8. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbuszowa ZP.271.2.10.2024 2024-03-04 14:37 2024-03-14 10:00
9. „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Kolbuszowa, oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 1379/4 i 1379/11 z działką sąsiednią numer 1379/9 ” ZP.271.2.9.2024 2024-03-04 13:32 2024-03-12 10:00
10. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Budowa Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym wraz z infrastrukturą w Kolbuszowej Dolnej" ZP.271.1.8.2024 2024-02-29 11:24 2024-03-08 10:00
11. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Budowa placu targowego przy ul. Wolskiej w Kolbuszowej wraz z niezbędną infrastrukturą" ZP.271.2.7.2024 2024-02-22 12:16 2024-03-01 10:00
12. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wolskiej, Piaskowej i Krakowskiej w Kolbuszowej – dokumentacja projektowa ZP.271.2.6.2024 2024-02-21 13:59 2024-03-01 10:00
13. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej - etap V - dokumentacja projektowa ZP.271.2.4.2024 2024-01-16 13:29 2024-01-31 10:00
14. „Transport mieszanki popiołowo – żużlowej z Elektrociepłowni w Mielcu na drogi gminne” ZP.271.2.5.2024 2024-01-18 15:20 2024-01-26 10:00
15. „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kupno, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1724/2 z działkami sąsiednimi numer 1719/6, 1719/2 i 1719/3” ZP.271.2.3.2024 2024-01-12 13:01 2024-01-22 10:00
16. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104016 R ul. 3 Maja w Kolbuszowej” ZP.271.2.2.2024 2024-01-11 14:47 2024-01-19 10:00
17. Dostawa artykułów i środków czystości dla Krytej Pływalni Fregata ZP.271.2.1.2024 2024-01-09 15:06 2024-01-17 10:00
18. „Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej na I półrocze 2024 rok” ZP.271.2.70.2023 2023-12-19 14:16 2023-12-29 10:00
19. Całodobowa ochrona i monitoring obiektów w systemie elektronicznego monitorowania ze wsparciem Grup Interwencyjnych wraz z utrzymaniem systemów zleceniodawcy w należytej sprawności w tym okresowe przeglądy techniczne, serwis systemów. ZP.271.2.69.2023 2023-12-19 13:58 2023-12-28 10:00
20. Zarządzanie zrekultywanym składowiskiem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne na działce ozn nr ewid. 73/29, 73/68 położonych przy ul. Błonie w miejscowości Kolbuszowa ZP.271.2.68.2023 2023-12-05 12:26 2023-12-14 10:00
21. Budowa drogi Kolbuszowa Górna za rzeką – wykonanie podbudowy drogi ZP.271.1.67.2023 2023-11-27 15:19 2023-12-08 10:00
22. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa ZP.271.2.63.2023 2023-11-22 15:01 2023-12-01 10:00
23. Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń dla gminnych środków transportowych na 2024 rok ZP.271.1.66.2023 2023-11-21 15:08 2023-11-30 10:00
24. „Świadczenie usług pocztowych w 2024 r.” ZP.271.2.60.2023 2023-11-14 14:43 2023-11-29 10:00
25. „Wykonanie i dostawa 82 sztuk tablic z numerami posesji, 5 naklejek z nr posesji, dostawa 69 słupków oraz realizacja usługi zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3 oraz załącznikami graficznymi do niniejszego zadania.” ZP.271.2.65.2023 2023-11-20 15:11 2023-11-28 10:00
26. Zakup i dostawa artykułów i środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej na I półrocze 2024 roku ZP.271.2.62.2024 2023-11-17 11:27 2023-11-28 10:00
27. „Dostawa chemii basenowej do uzdatniania wody na pływalni „Fregata” w Kolbuszowej” ZP.271.2.61.2023 2023-11-15 14:15 2023-11-23 10:00
28. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 103977R ulicy Grunwaldzkiej w km 0+097 w Kolbuszowej” ZP.271.2.59.2023 2023-11-13 14:17 2023-11-23 10:00
29. Wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Kolbuszowa w 2024 roku ZP.271.2.55.2023 2023-11-08 11:02 2023-11-22 10:00
30. Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Kolbuszowa w 2024 roku ZP.271.2.56.2023 2023-11-09 15:04 2023-11-20 10:00
Legenda
- Current
- Archive